Kategorie
Słowacja

Brama Michalska – Michalska brana – Bratysława

Brama Michalska – Michalska brana – Bratysława

Najwęższa w mieście malownicza uliczka Baśtova prowadzi do Michalskiej brany – jedynej zachowanej spośród czterech średniowiecznych bram w murach miejskich. Ponad pięćdziesięcio metrowa gotycka wieża nad nią pochodzi z połowy XIV w. Hełm zwieńczony posążkiem archanioła Michała dodano w XVIII w. W wieży urządzono Muzeum zbrani a mestskeho opevnienia (Muzeum Dawnej Broni i Fortyfikacji; ul. Michalska 22; śr.-pn. 10.00-16.30; 20/10 Sk). Bilet wstępu uprawnia do wejścia na taras widokowy pod szczytem wieży, skąd rozciąga się panorama starówki.

Obok bramy, w barokowej kamieniczce stojącej na miejscu średniowiecznego barbakanu, mieści się zabytkowa XVIII-wieczna Lekareń Ćerveny rak (Apteka pod Czerwonym Rakiem; ul. Michalska 26; obecnie w rekonstrukcji). Stylowe wyposażenie wnętrza pochodzi z kilku starych bratysławskich aptek.

Kilka kroków na wschód od bramy przy uliczce Zamoćnickiej 11 znajduje się dawna baszta prochowa z przylegającym do niej fragmentem murów.

Ulica Michalska

Ulica biegnąca od bramy na południe w średniowieczu była częścią ruchliwego szlaku handlowego łączącego Bałtyk z Dunajem. W dobie baroku stała się reprezentacyjnym traktem, przy którym węgierscy magnaci stawiali miejskie rezydencje. Dziś zamieniona w deptak, otoczona sklepikami i knajpkami, rozbrzmiewa różnojęzycznym gwarem. Nieco niżej, tam, gdzie ul. Michalska zmienia nazwę na Venturską, stoi okazały pałac z portalem podtrzymywanym przez kamiennych olbrzymów – niegdysiejsza Komora Królewska, obecnie biblioteka (Univerzitna kniźnica). Tablica na fasadzie informuje, że w I połowie XIX w. odbywały się tu sesje parlamentu węgierskiego. Nieco niżej znajdują się magnackie rezydencje Zichych (klasycystyczny pałac pod nr. 9) i Palffych, jedna z trzech w mieście należących do tej rodziny (barokowa pod nr. 10 to dziś siedziba ambasady Austrii). W znacznie skromniejszym dwupiętrowym budynku z głębokim kamiennym portalem i oknami w wykuszach (nr 3) w 1465 r. król Maciej Korwin założył Academię Istropolitanę – pierwszy uniwersytet na obszarze dzisiejszej Słowacji, który przetrwał do śmierci króla w 1490 r. Obecnie mieści się tu Vysoka śkola muzickych umem (Wyższa Szkoła Muzyczna).