Kategorie
Słowacja

Katedra św. Marcina w Bratysławie – Dóm Sv. Martina

Katedra św. Marcina w Bratysławie – Dóm Sv. Martina

Ascetyczną gotycką katedrę św. Marcina przy ruchliwej ul. Staromestskiej wznosili w XIV i XV stuleciu ci sami mistrzowie, którzy budowali jej słynny wiedeński odpowiednik. Prostą czworokątna wieżę wieńczy strzelisty XIX-wiecznym hełm ze złoconą 300-kilogramową repliką korony św. Stefana na szczycie, spoczywającą na złotej poduszce o wymiarach 2 na 2 m. Insygnia upamiętniają koronowanie w jej murach jedenastu węgierskich królów i ośmiu królowych.

Na miejscu katedry już w XIII w. stał romański kościół, który przebudowywano w XIV i XV a następnie w XVIII i XIX w. W czasach baroku wymieniono gotyckie ołtarze i dobudowano kaplicę św. Jana Jałmużnika, zaprojektowaną ponoć przez wiedeńskiego mistrza Lucasa Hildebrandta, a dekoracją rzeźbiarską ozdobioną przez jednego ze sławnych Austriaków: Georga R. Donnera lub Fischera von Erlacha. W XIX w. barokowe urządzenie zastąpiono neogotyckim.

Po transformacjach we wnętrzu pozostało niewiele z oryginalnego wyposażenia. Na uwagę zasługują piękne sieciowe i gwieździste sklepienia, witraże w prezbiterium oraz słynny brązowy posąg patrona świątyni, wyrzeźbiony przez Donnera. Grupę rzeźbiarską z wiotkim młodzieńcem na koniu oraz muskularnym, prawie nagim żebrakiem przeniesiono z głównego ołtarza do południowo-wschodniego kąta nawy głównej. Wybitnym dziełem baroku jest wystrój kaplicy bocznej św. Jana Jałmużnika w północnej nawie: ołtarz ze srebrną trumną kryjącą szczątki świętego oraz bogata dekoracja ścian i stropu.

W XIX w. przy katedrze działało towarzystwo muzyczne, za sprawą którego w 1834 r. zaprezentowano w niej Requiem Mozarta, a rok później Missa Solemnis Beethovena. W 1840 r. dyrygentem orkiestry był Franciszek Liszt, który w 1884 r. wykonał tu swoją słynną Mszę Koronacyjną.

Przy południowej ścianie katedry, na ocienionym starymi drzewami placyku Rudnayego, stoją trzy pomniki: Antona Bernolaka (autor pierwszej kodyfikacji języka słowackiego opracowanej w 1787 r.), Georga R. Donnera (spędził w mieście 10 twórczych lat) oraz Franciszka Liszta.

Ulica Kapitulska

Na północ od katedry ciągną się dawne mury obronne zrekonstruowane na ruinach XIV-wiecznych fortyfikacji. Otaczały miasto do XVIII w., kiedy rozebrano je z polecenia Marii Teresy.

W cieniu murów biegnie brukowana, otoczona starymi budynkami uliczka Kapitulska – oś dawnej dzielnicy kościelnej.

Poprzez ul. Farską łączy się z ul. Klariską, przy której wznosi się XIV-wieczny gotycki kościół Klarysek.

Ascetyczna reguła zakonu zabraniała stawiania świątyń z wieżami, więc kościelną wieżę wbudowano w mur. To jedna z trzech gotyckich wież w Europie wzniesionych na planie pięciokąta. Z uwagi na świetną akustykę kościół Klarysek należy do najlepszych sal koncertowych w mieście.