Kategorie
Słowacja

Podunajsko (Nizina Naddunajska)

Podunajsko (Nizina Naddunajska) to nietypowa dla Słowacji równina, w większości rolnicza, o największej gęstości zaludnienia w kraju. Żyzne czarnoziemy i iły przecina gęsta siatka rzek i kanałów, stwarzając od wieków …