Kategorie
Słowacja

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Na Słowacji bezpłatnej pomocy medycznej udziela się tylko w nagłych wypadkach (utrata przytomności, krwotok). W innej sytuacji za usługi medyczne trzeba płacić (mniej więcej tyle, co w Polsce], więc przed wyjazdem warto się ubezpieczyć. Posiadacze niektórych kart kredytowych, np. American Express lub Visa Classic, są automatycznie ubezpieczeni w zakresie, który warto ustalić przed wyjazdem. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicę, to:

Ubezpieczenie kosztów leczenia – najprzydatniejsze i najpowszechniej stosowane. Gwarantuje zwrot kosztów pomocy medycznej, transportu do szpitala, wydatków na dalsze leczenie (do chwili, gdy stan chorego pozwala na przewiezienie go do kraju) oraz powrotu do domu (wraz z osobą towarzyszącą). Polisę trzeba mieć zawsze przy sobie, aby w razie potrzeby skontaktować się z firmą ubezpieczeniową pod podanym numerem telefonu. Warto zwrócić uwagę na wysokość kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa zwracają poniesione koszty (nie mniej niż 15 tys. $). Średni koszt 2-tygodniowej polisy to ok. 50 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni od trwałych następstw nagłych zdarzeń (np. wypadek lub śmierć) wywołanych przyczyną zewnętrzną.

Wypłata odszkodowania następuje po orzeczeniu komisji lekarskiej.

Ubezpieczenie bagażu dotyczy rzeczy osobistych. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku ich utraty podczas podróży, wypadku drogowego lub kataklizmu. Jeśli bagaż został skradziony, wypłacone odszkodowanie jest znacznie niższe.

Zielona Karta to obowiązkowe międzynarodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez kierowcę poza granicami kraju. Niektóre towarzystwa dołączają ją bezpłatnie do pakietu ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. Zielona Karta pozwalająca wjechać na terytorium Słowacji należy do najtańszych. Kosztuje ok. 40 zł na 2 tygodnie (dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3).